Aeratör Sistemleri

22

Aeratör Sistemleri

Aeratörler havalandırma ve karıştırma amaçlı olarak her türlü atık su arıtma tesislerinde, aerobik stabilizasyon havuzlarında, havuz ve lagün vb.su kaynaklarında kullanılabilmektedir. Havuz derinliğine ve havuz boyutlarına göre uygun kapasitede seçilen aeartörün 20° C’ de oksijen transfer verimi 1,2-1,8 kgO2/kWh aralığında olmaktadır. 1,5 kW-132kW ‘a kadar değişik kapasitede imal edilen aeratörlerde 30 kW ‘a kadar yerli, 37 kW ve üstü kapasitelerde ithal redüktör kullanılmaktadır.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube